khungchinh

Tin mới nhất

Chuổi hoạt động "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè" sôi nỗi với các phong trào tình nguyện “Tuổi trẻ xã Tân Hải chung tay xây dựng nông thôn mới” và "Hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp”

Sáng ngày 26/6/2021, Xã đoàn Tân Hải tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” ra quân phát hoang bụi rậm tuyến kênh Bào Láng ấp Thanh Thanh Đạm và ấp Tân Phong với chiều dài trên 1000m. Do tình hình dịch bệnh covid – 19 diễn biến ngày càng phức tạp, cần đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch do ngành y tế khuyến cáo nên tại buổi ra quân có 15 bạn đoàn viên thanh niên xã Tân Hải đã chia cụm để tham gia hoạt động tại 2 ấp.

ĐVTN tham gia dọn vệ sinh, phát cỏ tại tuyến lộ ấp Thanh Đạm

Với tinh thần lao động hăng say, nhiệt tình, đoàn viên thanh niên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, góp phần tạo môi trường xanh – sạch – đẹp trong địa bàn 2 ấp Tân Phong và Thanh Đạm. Nhiều hành động nhỏ sẽ cùng góp nên những giá trị lớn, nó không chỉ góp phần tạo mỹ quan, môi trường xanh sạch đẹp, mà còn nâng cao nhận thức của đoàn viên nói riêng và các hộ dân nói chung về trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường tại các tuyến lộ, từng bước xây dựng các tuyến lộ xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường giữ vững Nông thôn mới./

Tham gia phát hoang bụi rậm tại ấp Tân Phong

• Một số hình ảnh hoạt động:


Phương Tuyền

Đoàn cơ sở xã Tân Hải

Không có nhận xét nào