BÍ THƯ CHI ĐOÀN NHIỆT TÌNH, NĂNG NỔ TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN Ở ĐỊA PHƯƠNG

         Nhiệt tình, trách nhiệm, năng nổ trong các hoạt động, hòa đồng, gần gũi trong cuộc sống là những phẩm chất mà mọi người thường nói về đồng chí Nguyễn Châu Phi – Bí thư Chi đoàn khóm 3 Thị trấn Cái Đôi Vàm là tấm gương tiêu biểu trong tham gia các hoạt động của phong trào Đoàn tại địa phương, với tinh thần nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đoàn viên, xây dựng chi đoàn vững mạnh nhiều năm liền.

Trong những năm qua trên cương vị là Bí thư Chi đoàn khóm,đồng chí luôn quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, chủ động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua tại chi đoàn. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí luôn tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, luôn xác định mình cần học tập và làm theo Bác ngay từ những việc làm bình thường và giản dị hằng ngày, từ đó tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu vươn lên, phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu, xung kích của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí cùng với đoàn viên trong chi đoàn thực hiện tốt phong trào xung kích, tình nguyện, xây dựng chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc trong cán bộ đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn, phấn đấu rèn luyện, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Noi gương Bác Hồ học tập suốt đời, đồng chí Nguyễn Châu Phi luôn phấn đấu không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành mọi nghĩa vụ của người công dân, đi đầu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, hết mình trong công tác Đoàn tại địa phương, trong quá trình công tác, đồng chí đã nhận được nhiều giấy khen của các cấp như: Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm; có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; giấy khen của ban Chấp hành Đoàn thị trấn Cái Đôi Vàm trong nhiều năm liền.

Là một Bí thư Chi đoàn trẻ - Gương Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác và có nhiều thành tích đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Châu Phi xứng đáng là một tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác để đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường noi theo.

Chúc Linh - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào