Đồng hành hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Năm 2021, với chủ đề công tác năm thanh niên với khởi nghiệp, lập nghiệp; BTV Huyện đoàn đã chú trọng công tác đồng hành hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cụ thể, BTV Huyện đoàn đã đồng hành và hỗ trợ cho ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên Lê Vi Lộc, Bí thư chi đoàn khóm 4, thị trấn Cái Đôi Vàm. Với ý tưởng tận dụng bột cưa thải bỏ trong quá trình cưa gỗ để xử lý làm phân bón hữu cơ bón cho cây trồng. BTV Huyện đoàn đã hỗ trợ anh Lộc trong công tác áp dụng kĩ thuật vào sử dụng muồn cưa để làm phân bón.

Hiện nay, mô hình sử dụng bột cưa thải bỏ làm phân bón của anh bước đầu đang dùng để bón phân cho cây trồng của gia đình và mang lại hiệu quả, cây thích nghi với loại phân này, anh đang hướng đến sản xuất đại trà để bán ra thị trường.

Đây là một trong những mô hình khởi nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mà BTV Huyện đoàn quan tâm và hỗ trợ thành công trong năm 2021, dự kiến trong những năm tiếp theo, BTV Huyện đoàn sẽ khảo sát nhu cầu thực tế trong đoàn viên thanh niên để đẩy mạnh thực hiện chương trình trên.

Phương Linh - Huyện đoàn Phú Tân