khungchinh

Tin mới nhất

Hiệu quả từ việc đăng ký thực hiện ít nhất 5 hoạt động tình nguyện trong năm

Năm 2021, do ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác Đoàn, Hội gặp nhiều khó khăn trong tổ chức các hoạt động. Để khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh đến công tác Đoàn trường học, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cấp Đoàn trong huyện tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động tình nguyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên khối trường học.

Đoàn viên trường THCS và THPT Vàm đình thực hiện các hoạt động tình nguyệnn

Hiện nay, toàn huyện có trên 800 đoàn viên thanh niên khối trường học, để đảm bảo 100% đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, ngay từ đầu năm học, các Đoàn trường trên địa bàn huyện đã chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện, Đoàn viên thanh niên được lựa chọn những hoạt động mình yêu thích và đăng ký với Chi đoàn. Chi đoàn sẽ cập nhật đăng ký của từng đoàn viên, trực tiếp theo dõi quá trình tham gia của từng đoàn viên và tổng hợp, đánh giá mức độ hoàn thành của từng đoàn viên vào cuối năm học, đảm bảo mỗi đoàn viên thanh niên hoàn thành tham gia ít nhất 5 hoạt động tình nguyện trong năm học và trong dịp sinh hoạt hè tại địa phương. Các hoạt động tập trung vào: Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc nghĩa trang, bia liệt sỹ, chăm sóc, giúp đỡ người có công, gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh môi trường; chương trình “Tiếp sức mùa thi”; Vệ sinh trường lớp; tham gia xây dựng công trình, phần việc thanh niên của Đoàn trường, Chi đoàn… Ngoài ra, một số Đoàn trường trên địa bàn huyện đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới với các hoạt động như: tuyên truyền về nông thôn mới, vệ sinh môi trường, làm công trình sáng - xanh - sạch đường quê… Theo thống kê, 100% đoàn viên thanh niên khối trường học tham gia ít nhất 05 hoạt động tình nguyện trong năm, trong đó nhiều đoàn viên thường xuyên tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội, Đội các cấp tổ chức. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm.

Để đoàn viên thanh niên nắm bắt nhanh và tham gia hiệu quả các hoạt động tình nguyện, các Đoàn trường học đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của các hoạt động, chiến dịch tình nguyện thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về mục đích và ý nghĩa của hoạt động tình nguyện cho đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên trường THPT Phú Tân thực hiện các hoạt động tình nguyện

Việc đề ra các giải pháp đánh giá kết quả đoàn viên thanh niên tham gia 5 ngày tình nguyện trong năm đã góp phần rèn luyện ý thức tham gia hoạt động tình nguyện trong đoàn viên thanh niên khối trường học nói riêng, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện nói chung.

Thanh Duy - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào