khungchinh

Tin mới nhất

Đoàn viên xã Tân Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và căn dặn: “ Phải không sợ khổ, không sợ khó, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thấm nhuần tư tưởng của của Người, anh Quách Tô Ni – Bí thư Chi đoàn ấp Công Nghiệp luôn tiên phong, chủ động, tích cực đi đầu trong các hoạt động, phong trào của Đoàn xã.

Hiện nay, khi đất nước đang đối mặt với đại dịch Covid-19 diễn biến ngày trở nên phức tạp, xã Tân Hải thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống của người dân nơi đây. Nhận thấy sự nguy hiểm của dịch bệnh, anh đã hăng hái xung phong tham gia vào Đội hoạt động tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện công tác tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực quan và phát loa di động. Nội dung tuyên truyền là các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Y tế, Tinh ủy, Huyện ủy, UBND huyện đến người dân. Đặc biệt, tuyên truyền người dân nang cao y thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là khuyến cáo người dân hạn chế và chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Hoạt động công tác tuyên truyền phát huy tích cực, anh cùng với đội tình nguyện cố gắng tiếp tục tuyên truyền đến người dân có thể thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Ngọc Thanh - Đoàn cơ sở xã Tân Hải

Không có nhận xét nào