Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế trong đoàn của Huyện đoàn Phú Tân

Nhằm hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong năm 2021, BTV Huyện đoàn đã tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Đoàn cơ sở tổ chức các phần việc nhằm hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp cho thanh niên tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hiệu quả cụ thể từ chương trình, Huyện đoàn xây dựng mô hình khởi nghiệp cho thanh niên “Đề án phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên” từ năm 2013 đến nay với số tiền quỹ thu được 123 triệu đồng, đã hỗ trợ 46 mô hình với số tiền 252 triệu đồng (nguồn vốn xoay vòng).

Đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực nhằm đồng hành với thanh niên trong phát triển kinh tế, giúp các thanh niên ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ sự thành lập các mô hình hỗ trợ giúp thanh niên địa phương đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, đi đầu trong việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả thu hút và giúp đỡ cho nhiều thanh niên khác... tạo hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội; góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự - an toàn xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện trong thời gian qua./.

Phương Linh - Huyện đoàn Phú Tân