Tập huấn trực tuyến trang bị phương pháp tư duy sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên

Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ huyện đoàn vừa tổ chức buổi tập huấn trực tuyến trang bị phương pháp tư duy sáng tạo cho hơn 50 cán bộ đoàn, đoàn viên trực thuộc xã, thị trấn.

Tai buổi tập huấn các đoàn viên thanh niên được trang bị nhiều kiến thức: khái niệm cơ bản về tư duy sáng tạo, vai trò của tư duy sáng tạo, các phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo, hãy hành động, cân bằng giữa thực tế và lý tưởng để các đoàn viên thanh niên mạnh dạn thực hiện những ý tưởng mới vào thực tiễn.

Đây là hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, học sinh phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong công tác, học tập và lao động sản xuất, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, qua đó ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn đoàn viên, thanh niên, trong tham gia xây dựng đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thanh Duy - Huyện đoàn Phú Tân