khungchinh

Tin mới nhất

Hoàn tất tổ chức 19/19 đại hội Đoàn cấp cơ sở

Tính đến ngày 12/02/2022, Phú Tân có 19/19 đơn vị Đoàn cấp cơ sở đã tổ chức hoàn thành Đại hội, đạt tỷ lệ 100%. Có 11 cở sở Đoàn tổ chức bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Theo đánh giá, các đơn vị đã xây dựng văn kiện đúng đề cương định hướng của Ban Thường vụ Huyện đoàn, đánh giá đầy đủ kết quả nhiệm kỳ qua, đề ra cụ thể chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới; xây dựng các Đề án nhân sự đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng; kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đúng theo Đề án nhân sự, tỷ lệ trúng cử cao; công tác tuyên truyền, thi đua chào mừng Đại hội sôi nổi, phong phú, đa dạng; công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đảm bảo chu đáo, an ninh trật tự; không khí Đại hội Đoàn cấp cơ sở sôi nổi, mang màu sắc tươi trẻ của thanh niên. Các Đại hội diễn ra dân chủ, tinh thần làm việc khẩn trương, chu đáo.

* Một số hình ảnhThanh Duy - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào