khungchinh

Tin mới nhất

Hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chiều ngày 08/4/2022, Huyện đoàn Phú Tân tổ chức Hội nghị đại biểu thông qua dự thảo Báo cáo chính trị; thảo luận, đóng góp Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ XI; đóng góp Văn kiện Đại hội Đoàn bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Huyện đoàn và các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị; thảo luận, đóng góp Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ XI; đóng góp Văn kiện Đại hội Đoàn bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, xoay quanh các nội dung: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ X; đánh giá về nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027; đóng góp Văn kiện Đại hội Đoàn bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XI; đề xuất những giải pháp trang bị cho thanh niên “sức đề kháng” để có bản lĩnh vượt qua những tin tiêu cực trên không gian mạng; giải pháp giúp thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh các chương trình, hoạt động tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo, sáng chế, sử dụng ứng dụng công nghệ số trong thời đại hội nhập,...; kiến nghị và đề xuất gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027;...

Phương Linh - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào