khungchinh

Tin mới nhất

Tuyên truyền chủ quyền biên giới, hải đảo cho học sinh

 

Ngày 25/3/2022, tại Trường THPT Phú Tân, Huyện đoàn đã chỉ đạo tổ chức Chương trình tuyên truyền chủ quyền biên giới, hải đảo cho học sinh. Đồng thời, Đoàn trường THPT Phú Tân cũng đã tổ chức hoạt động về nguồn với chủ đề "Chủ quyền biển đảo quên hương".Tại buổi tuyên truyền, học sinh, cán bộ giáo viên nhà trường đã được nghe thông tin về tình hình chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo thời gian qua. Nhiều nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Nhiều tờ rơi tuyên truyền được cấp phát để các em học sinh nắm rõ hơn về các nội dung kiến thức cơ bản liên quan đến biển, đảo, góp phần khơi dậy, giáo dục tình yêu biển đảo trong đông đảo các em học sinh xã biển.

Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao ý thức học tập, rèn luyện cho học sinh để từ đó đóng góp một phần sức lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Không có nhận xét nào