khungchinh

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai mô hình rèn luyện, xây dựng “Phong cách Cán bộ Đoàn huyện Phú Tân” năm 2022

Hội nghị triển khai mô hình rèn luyện, xây dựng “Phong cách Cán bộ Đoàn huyện Phú Tân” năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/HĐTN ngày 06/5/2022 của Ban Chấp hành Đoàn huyện Phú Tân về việc phát động phong trào đăng ký rèn luyện, xây dựng “Phong cách Cán bộ Đoàn huyện Phú Tân” năm 2022. Theo đó, Ngày 10/5/2022, Tại phòng họp Khối đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đến các đồng chí trong Ban Chấp hành, Bí thư các Đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Ngọc Sơn, Bí thư Huyện đoàn, tham dự các đồng chí trong Ban Chấp hành Huyện đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở xã, thị trấn Cái Đôi Vàm.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022; cụ thể hóa 04 tiêu chí giá trị hình mẫu do Tỉnh đoàn định hướng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó định hướng xây dựng hình mẫu thủ lĩnh thanh niên huyện Phú Tân phải có lý tưởng cách mạng, yêu nước nồng nàn, khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo, nhân ái, thanh lịch; phấn đấu trở thành thanh niên ưu tú, tiêu biểu để góp sức, dựng xây quê hương giàu đẹp.

Bên cạnh đó, phong trào đăng ký rèn luyện, xây dựng “Phong cách Cán bộ Đoàn huyện Phú Tân” nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của người cán bộ Đoàn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào hành động góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện. Từng bước hình thành đội ngũ cán bộ Đoàn cốt cán và thế hệ thủ lĩnh thanh niên ưu tú, sẵn sàng xung kích trên mọi mặt trận, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.


Quang cảnh Hội nghị

Đối tượng phát động và đăng ký rèn luyện thực hiện gồm: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn; Cán bộ Đoàn chuyên trách (kể cả hợp đồng); Chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn; Bí thư Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở ngành huyện, trường học; Đoàn cơ sở xã, thị trấn. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 3/2023. Nội dung, tiêu chí rèn luyện như: Gương mẫu, đoàn kết; Năng động, tư duy, sáng tạo; Sâu sát cơ sở, gần gũi, gắn bó mật thiết với đoàn viên, thanh thiếu nhi; Ham học hỏi, sẵn sàng hội nhập. Về quy trình đăng ký và ghi nhận đánh giá, giải pháp thực hiện được nêu cụ thể trong Kế hoạch số 09-KH/HĐTN ngày 06/5/2022 của BCH Huyện đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Ngọc Sơn, Bí thư Huyện đoàn chỉ đạo: Giao Văn phòng Huyện đoạn biên soạn các nội dung phù hợp, tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ Đoàn Phiếu đăng ký thực hiện rèn luyện, Xây dựng “Phong cách cán bộ Đoàn huyện Phú Tân” năm 2022; trong đó định hướng cho cán bộ Đoàn từng khu vực lựa chọn phong cách phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị mình. Xây dựng chuyên mục “Gương sáng cán bộ Đoàn” trên Website và Trang Fanpage của Huyện đoàn. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào phát động này và tuyên dương “Gương sáng cán bộ Đoàn huyện Phú Tân”.

Đối với cấp cơ sở đoàn, tổ chức hướng dẫn, triển khai sâu rộng đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị mình tích cực tham gia cuộc phát động này và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa phong trào để cùng cổ vũ, hưởng ứng, tự nguyện đăng ký. Vận động 100% cán bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị tích cực tham gia Cuộc phát động thông qua việc đăng ký lựa chọn tiêu chí rèn luyện phù hợp với bản thân. Trong đó chú trọng kết hợp rèn luyện phong cách cán bộ Đoàn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những phần việc cụ thể, thiết thực. Tăng cường ứng dụng các trang fanpage, mạng xã hội của Đoàn các cấp để tạo sức lan tỏa của phong trào rèn luyện này.

Đối với cá nhân mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên huyện Phú Tân: Phải nắm, biết và hiểu về ý nghĩa, mục đích của kế hoạch phát động phong trào này. Bản thân tự rà soát, đối chiếu, xác định những nội dung còn hạn chế, chưa tốt, còn khiếm khuyết của bản thân, xác định những công việc, nội dung phải khắc phục và phấn đấu thực hiện trong năm 2022. Phải đăng ký rèn luyện và phấn đấu thực hiện nghiêm túc, tránh làm chiếu lệ, hình thức hoặc đánh giá, góp ý qua loa.

Ngay sau Hội nghị, các Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn đồng loạt triển khai sâu rộng trong thành viên Ban Chấp hành Đoàn cấp mình; qua đó có 19/19 Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn, 177/177 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở xã, thị trấn triển khai thực hiện việc đăng ký, rèn luyện, xây dựng “Phong cách cán bộ đoàn huyện Phú Tân”, qua đó có 206 cán bộ đoàn đăng ký việc rèn luyện, chủ yếu là các bộ đoàn chủ chốt ở các đơn vị. Xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động cuối năm của cán bộ đoàn.

Một số hình ảnh Đoàn cơ sở; Chi đoàn trực thuộc xã, thị trấn họp triển khai đăng ký rèn luyện, xây dựng Phong cách Cán bộ Đoàn huyện Phú Tân

Hùng Lê

Không có nhận xét nào