khungchinh

Tin mới nhất

ĐOÀN CƠ SỞ THỊ TRẤN HƯỞNG ỨNG CAO ĐIỂM NGÀY “CHIẾN SỸ TÌNH NGUYỆN VÌ VĂN MINH ĐÔ THỊ NĂM 2022”


Sáng ngày 03/7, Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm tổ các hoạt động Hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022” đã thu hút sự  tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của hơn 20 bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn.

Trong đợt cao điểm chiến dịch tình nguyện đặc biệt này, Đoàn cơ sở thị trấn đã tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Tổ chức tuyên truyền Nghị định 155/NĐ – CP về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường; xử lý các ao tù nước đọng, các dòng kênh bị ô nhiễm; xây dựng mô hình phòng, chống rác thải nhựa; Thông qua hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

         Hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022” cũng góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh. Ngoài ra, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn đô thị; nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị./.

                                                 Trần Dững - Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm


Không có nhận xét nào