khungchinh

Tin mới nhất

Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm 2022

        Nhằm  đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trẻ. Phát huy hiệu quả trong quá trình tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết công việc và thủ tục hành chính, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân.


 Ngày 28/8/2022, Chi đoàn Khối Đảng - Nhà nước phối hợp với Chi đoàn Ngành Dọc tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm 2022”. 

Đoàn viên là cán bộ, công chức trẻ đã tư vấn, hỗ trợ thủ tục hành chính cho nhân dân, giúp người dân nắm rõ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, hướng dẫn quy trình, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đoàn viên thanh niên tham gia đều hăng hái và nhiệt tình giúp đỡ nhân dân khi đến làm thủ tục hành chính.

Hoạt động nhận được sự ủng hộ của bà con nhân dân trên địa bàn huyện cùng sự động viên, ghi nhận sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo, cảm thấy hài lòng của bà con nhân dân khi được các cán bộ, công chức trẻ tư vấn, hỗ trợ.

                                                                                                                                                Huyện đoàn

Không có nhận xét nào