khungchinh

Tin mới nhất

HUYỆN ĐOÀN PHÚ TÂN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM NĂM CHẴN, NĂM TRÒN THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC

 

Sáng ngày 28/09/2022, Huyện đoàn Phú Tân đã lồng ghép tuyên truyền về chuyên đề công tác đối ngoại, hướng tới kỷ niệm năm chẵn, năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước tại Lớp huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn - Hội cơ sở năm 2022, chuyên đề được triển khai bởi đồng chí: Nguyễn Việt Guôl – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, có hơn 90 cán bộ, đoàn viên tham dự.

Qua chuyên đề, giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên trong tình hình mới. Đồng thời, cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên. Từ đó nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn Huyện Phú Tân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách thu hút đầu tư của huyện trong thời kì hội nhập. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ về thông tin đối ngoại, hạn chế những tác động tiêu cực, sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đẩy mạnh xây dựng, quảng bá thương hiệu và định vị hình ảnh địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của địa phương./ .

Huyện đoàn Phú Tân


Không có nhận xét nào