khungchinh

Tin mới nhất

Huyện đoàn phối hợp với Hội LHTN huyện tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Chiều ngày 26/9/2022, tại Trung tâm chính trị huyện Phú Tân, nằm trong khuôn khổ nội dung chương trình tổ chức tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn - Hội cơ sở năm 2022 theo Kế hoạch số 15-KH/HĐTN ngày 09/9/2022, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Phú Tân phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức buổi tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tiến hành tập huấn, triển khai cho hơn 90 cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên cốt cán là đối tượng báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ chốt của Đoàn và thành viên CLB Lý luận trẻ tại cấp cơ sở. Dự chỉ đạo và triển khai báo cáo chuyên đề tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 có đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, Phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ huyện Phú Tân; đồng chí Hồng Trọng nguồn, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.
Quan cảnh Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, Phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ huyện Phú Tân triển khai tập huấn.
.Tại buổi tập huấn đã được đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện đoàn trình bày những điểm mới về Luật Thanh niên năm 2020 và triển khai Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030 có 06 mục tiêu cụ thể gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên CLB Lý luận trẻ có thêm nhiều thông tin, kỹ năng, kiến thức tham mưu, tổ chức thự hiện Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, của huyện Phú Tân; cũng như đưa ra các giải pháp, đề xuất phù hợp nhằm phát triển công tác thanh niên trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về Luật Thanh niên năm 2020, nắm vững những điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: khẳng định vai trò của thanh niên, quy định về Tháng Thanh niên, trách nhiệm của việc đối thoại với thanh niên, chính sách của nhà nước đối với thanh niên, định hướng 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới... qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và vị trí của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không có nhận xét nào