khungchinh

Tin mới nhất

Tuổi trẻ Phú Tân tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, trong năm 2022, thanh niên Phú Tân đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, góp phần to lớn trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.


Theo đó, Đoàn thanh niên các cấp đã chủ động đăng ký, đề xuất với cấp ủy, chính quyền đảm nhận và thi công trên 24 công trình, phần việc ở địa phương trị giá hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như xây dựng 04 công trình thắp sáng đường quê, ánh sáng an ninh với tổng chiều dài hơn 10.000m tại các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của huyện; trồng mới 5.000 cây xanh; xây dựng 07 tuyến đường thanh niên tự quản với các tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp… Những hành động tuy nhỏ nhưng đã góp phần trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, cách ứng xử có văn hoá trong thanh niên.Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”.Tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nhằm phát huy tính hăng hái, sáng tạo của tuổi trẻ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, thiết thực. Cán bộ và tổ chức Đoàn thường xuyên, theo dõi và hướng dẫn thanh niên, kịp thời uốn nắn và xử lý các biểu hiện lệch lạc trong việc tham gia sáng tạo, cũng như hưởng thụ văn hoá tinh thần qua các kênh thông tin.
Huyện đoàn

Không có nhận xét nào