khungchinh

Tin mới nhất

Sinh hoạt chi đoàn điểm giới thiệu, thảo luận một số cuốn sách viết về Bác

Nhằm cụ thể hóa các nội dung Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên huyện Phú Tân, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức cho đoàn viên, thanh niên sinh hoạt định kỳ hàng tháng giới thiệu, thảo luận các cuốn sách viết về Bác Hồ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Tại thị trấn Cái Đôi Vàm, Đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt  chi đoàn điểm kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), qua đó tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đồng thời trao đổi, thảo luận các cuốn sách viết về Bác như: Cuốn sách “Tình Bác sáng đời ta”, Cuốn “Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Có thể nói đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Phú Tân trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, nhằm khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, đồng thời, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo Bác Hồ, chú trọng những việc làm theo Bác.

                                                                                                                                         Huyện đoàn

Không có nhận xét nào