Huyện đoàn Phú Tân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

     Sáng ngày 31/3/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân tổ chức buổi Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với hơn 30 lực lượng là Bí thư, Phó Bí thư các Đoàn trực thuộc.

Toàn cảnh tại buổi Hội nghị

    Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

    Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Các đại biểu được nghe phát biểu của đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu của đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện đoàn tại buổi Hội nghị.

Huyện đoàn Phú Tân