Việt Thắng, nhiều hoạt động sôi nổi trong Tháng thanh niên năm 2023

Việt Thắng, nhiều hoạt động sôi nổi trong Tháng thanh niên năm 2023

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, tuổi trẻ Việt Thắng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực mang đậm dấu ấn màu áo xanh tình nguyện trong Tháng thanh niên năm 2023.

Theo đó, Tháng thanh niên năm nay được tổ chức với mục đích đẩy mạnh việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn cho thế hệ trẻ; tạo đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ xã nhà bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023); triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 20-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng

Tăng cường công tác chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Thông qua hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội. Tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ; tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Tham gia hỗ trợ người dân trong hoạt động chuyển đổi số

Trong Tháng thanh niên năm 2023, Xã đoàn đã triển khai các hoạt động tập trung vào 04 nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên; Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi.

Tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian mừng ngày thành lập Đoàn

Tổ chức Hội thi Nấu ăn

Tuyên dương đoàn viên ưu tú 92 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên năm 2023

Qua đó, ngay sau lễ phát động Tháng thanh niên, nhiều công trình, phần việc được triển khai thực hiện rộng khắp trên địa bàn: Ra quân tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên và Nhân dân đăng ký, gửi hồ sơ trực tuyến và thanh toán điện tử; hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và cài đặt các phần mềm VNeID, VssID, vnCare; ngày “chủ nhật xanh”; Tổ chức ngày Hội “tiến bước lên Đoàn” trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng; tuyên dương đoàn viên ưu tú; kết nạp đoàn viên mới; tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, hội thi nấu ăn,…Mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hùng Lê

Không có nhận xét nào