Việt Thắng tổ chức Hội thi tìm hiểu, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Ngày 28/4, Xã đoàn Việt Thắng tổ chức Hội thi tìm hiểu, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ đoàn, đoàn viên trực thuộc tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã.

Tham dự Hội thi có trên 120 cán bộ đoàn, đoàn viên trên địa bàn các ấp và đoàn viên Chi đoàn trường THCS Việt Thắng. Hình thức tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi trắc nghiệm qua app thanh niên Việt Nam từ thiết bị di động thông minh và máy tính bản. Nội dung các câu hỏi xoay quanh báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn viên hoàn thành phần thi học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia hội thi đều đạt kết quả yêu cầu đề ra, trong đó có nhiều bài dự thi đạt kết quả cao. Đây là hoạt động giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới, quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

Một số hình ảnh hoạt động: