Đoàn huyện Phú Tân trong công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn

Ban Thường vụ Huyện đoàn quyết liệt chỉ đạo 10 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn với hơn 120 lực lượng là đoàn viên, thanh niên, phối hợp với với các đơn vị, lực lượng liên quan như: VNPT, Viettel… tiếp tục ra quân hỗ trợ người dân tham gia các hoạt động công nghệ số, tuyên truyền vận động người dân cài đặt định danh điện tử VneID, app Bảo hiểm xã hội VssID, chuẩn hóa thông tin thuê bao cho người dân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến …với phương châm mỗi xã, thị trấn phải có ít nhất 01 tuyến đường, 01 khu dân cư chuyển đổi số…, nơi mà mọi người ở đó đều biết đến, hiểu rõ và sử dụng các dịch vụ số cộng đồng.

Xuyên suốt trong thời gian qua, đặc biệt là cao điểm Ngày đồng loạt ra quân chiến dịch "69 Ngày, đêm" và "Chuyển đổi số 92 Ngày, đêm". Kết quả đã hỗ trợ cho hơn 25.000 lượt người dân trên địa bàn, thực hiện hỗ trợ cài đặt định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2, cài đặt các app như: VssID, VnCare, thanh toán điện tử...hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký sản phẩm chủ lực trên dịch vụ công, Cà Mau - G....có gần 1000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Theo đó Huyện đoàn Phú Tân sẽ đẩy mạnh hơn nữa, thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, tăng cường để hướng tới mục tiêu nâng cao công cuộc chuyển đổi số và phát triển kinh tế – xã hội của huyện Phú Tân.

    Một số hình ảnh của các đội hình về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn:Huyện đoàn Phú Tân


Không có nhận xét nào