Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Thanh niên Kinh doanh Mua bán năm 2023

    Câu lạc bộ Thanh niên- Kinh doanh – Mua bán trực thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện được thành lập với 08 thành viên tham gia, với mục tiêu tập hợp, đoàn kết những đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện có ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp, hỗ trợ, kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

    Ngày 15/8/2023 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức sinh hoạt Câu Lạc bộ Thanh niên- Kinh doanh – Mua bán. Tại buổi sinh hoạt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã khái quát lại những kết quả nổi bật của CLB trong thời gian qua. Từ đó, các thành viên trong Câu lạc bộ cũng đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và mạnh dạng đề xuất những sáng kiến, giải pháp đưa Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

    Qua đó, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên kịp thời nắm bắt các cơ chế chính sách, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ kinh doanh, mua bán, phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh, thị trường tiêu thụ… và tạo việc làm ổn định cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn Phú Tân


Không có nhận xét nào