VĂN BẢN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÁNG 8/2023


- Quyết định về việc ban hành và Quy chế hoạt động CLB Phụ trách Đội huyện Phú Tân
Số văn bản: 03-QĐ/HĐĐ
Ngày ban hành: 08 tháng 8 năm 2023
Tải về văn bản tại đây - Phụ lục kèm theo


- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp giao lưu, đổi mới sinh hoạt Đoàn và chuẩn bị các điều kiện họp giao ban chuyên đề theo cụm
Số văn bản: 79-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 8 năm 2023
Tải về văn bản tại đây - Phụ lục kèm theoKhông có nhận xét nào