Huyện đoàn Phú Tân tổ chức tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biên giới, biển đảo cho đoàn viên thanh niên

    Sáng ngày 15/9/2023, Huyện đoàn Phú Tân tổ chức tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biên giới, biển đảo cho hơn 50 em học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai bằng hình tổ chức tuyên truyền trên lớp học.

    Tại đây, các em học sinh được tìm hiểu về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo, biên giới, đất liền đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thông tin một số tình hình trên biển trong thời gian qua; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển Đông, những kết quả trong hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển…

    Thông qua hoạt động này nhằm góp phần khơi dậy, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ quyền và tình hình biển, đảo Việt Nam; giúp các em học sinh nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và ý thức, trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Huyện đoàn Phú Tân