Phú Tân: Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ với chủ đề “Trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội”

    Ngày 19/9/2023, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ huyện Phú Tân với chủ đề “Trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội”.

Toàn cảnh tại buổi sinh hoạt

    Tại buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm CLB đã báo cáo hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian qua; các thành viên câu lạc bộ đã cùng tham gia thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề như: thực trạng về tình hình chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực địch trên không gian mạng; việc nhận diện, cảnh giác, các giải pháp và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ nhiệm CLB phát biểu tại buổi sinh hoạt

    Hoạt động của CLB có ý nghĩa thiết thực đối với việc định hướng tư tưởng cho thanh niên. Theo đó, trước tình hình chống phá của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, những người thường xuyên tiếp cận nhanh chóng với nguồn thông tin trên các trang mạng xã hội cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cần nhận diện và cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, phản động, thù địch, nhất là trên không gian mạng để góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Huyện đoàn Phú Tân