TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI CHO THANH THIẾU NHI NĂM 2023

    Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam. Ngày 10/5/2023, Huyện đoàn Phú Tân tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới Việt Nam cho hơn 30 lực lượng tham gia là Cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.


Tại Hội nghị, đoàn viên thanh niên được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng; tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển đảo, những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Qua buổi Hội nghị, lực lượng Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã nắm bắt được các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo; góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức và sự hiểu biết của đoàn viên thanh niên, từ đó giúp các bạn thêm yêu và xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào