Huyện đoàn Phú Tân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

 

Sáng ngày 02/10/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 cho 150 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Chính trị huyện.

Đồng chí Lâm Ngọc Sơn – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn đã triển khai nội dung chuyên đề đến cán bộ Đoàn.

Tại hội nghị, đại biểu được học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” và chuyên đề “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


Bối cảnh tại buổi Hội nghị

Thông qua việc học tập chuyên đề, mỗi cán bộ Đoàn được nâng cao nhận thức từ đó phát huy ý thức, trách nhiệm của bản thân, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục sự nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, cống hiến xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.

                                                                                               Huyện đoàn Phú Tân