Đổi mới, sáng tạo trong sinh hoạt Chi đoàn để “giữ lửa” cho đoàn viên

Sinh hoạt Chi đoàn là một trong những kênh thông tin quan trọng góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội dung triển khai thực hiện của Đoàn cấp trên những quy định của địa phương đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Hoạt động của Chi đoàn là toàn bộ những hoạt động, những mặt công tác mà Chi đoàn tiến hành thực hiện nhằm giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của của ngành, của từng đơn vị, cũng như những yêu cầu của bản thân tổ chức đoàn và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Thời gian qua, chất lượng và số lượng đoàn viên trên địa bàn xã Việt Thắng được nâng cao, các phong trào ngày càng được quan tâm, chú trọng và triển khai đều khắp các Chi đoàn trong đó nổi bật như: Biểu dương, tôn vinh gương thanh niên sống đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; hiến máu nhân đạo; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; cuộc vận động “tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, đặc biệt phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút, tập hợp được nhiều thanh niên tham gia với các mô hình như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các gia đình nghèo, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn,…từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã được quan tâm, chú trọng, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên là đảng viên trẻ được Đảng phân công giữ các vị trí quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò xung kích của mình trên các lĩnh vực.


Chi đoàn ấp Tân Thành, Hiệp Thành và So Đũa, xã Việt Thắng tổ chức họp cụm trong đổi mới sinh hoạt Chi đoàn ở địa bàn dân cư

Dù chất lượng; số lượng đoàn viên được nâng cao, các phong trào của Đoàn rất sôi nổi nhưng việc sinh hoạt của các Chi đoàn không đồng đều và còn nhiều hạn chế. Dẫn đến đa phần còn nhiều Chi đoàn không thu hút được đoàn viên, thanh niên do hình thức sinh hoạt còn khô cứng, thiếu hấp dẫn, bên cạnh đó một bộ phận không nhỏ Bí thư Chi đoàn còn yếu và thiếu kỹ năng điều hành sinh hoạt Chi đoàn. Cụ thể, ở một số Chi đoàn, việc tổ chức sinh hoạt định kỳ chưa bảo đảm theo quy định của Điều lệ Đoàn, chưa có sự quan tâm, chú trọng đến nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị. Nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, tẻ nhạt, chưa có sự kết hợp đồng bộ nội dung và các hình thức hoạt động để bảo đảm mục đích, ý nghĩa của sinh hoạt Chi đoàn. Khả năng vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên của cán bộ đoàn ở một số Chi đoàn còn hạn chế. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao. Tình trạng bỏ sinh hoạt đoàn, thờ ơ với hoạt động và sinh hoạt của tổ chức đoàn ở một số nơi còn diễn ra. Bên cạnh đó, các Chi đoàn thường bị nhầm lẫn giữa họp Chi đoàn với sinh hoạt Chi đoàn, dẫn đến việc tổ chức buổi sinh hoạt Chi đoàn thường khô khan, thiếu hấp dẫn, chưa có sự sáng tạo, đổi mới nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia.

Từ thực tế đó, ngày từ những tháng đầu năm, Xã đoàn Việt Thắng đã tổ chức họp, củng cố lại các Chi đoàn, triển khai các nội dung cần thiết của buổi sinh hoạt, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn của xã, cho xem những video clip hay về đổi mới sinh hoạt chi đoàn trên không gian mạng, các mô hình hay, hiệu quả trong sinh hoạt chi đoàn,…Qua đó, đến nay các chi đoàn đã vận dụng, sáng tạo trong sinh hoạt chi đoàn ở đơn vị, có nhiều cách đổi mới trong sinh hoạt chi đoàn, nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng hơn cụ thể như: Chi đoàn long ghép họp cụm từ 2 đến 3 chi đoàn lại với nhau, họp với chi đoàn kết nghĩa, họp tại mô hình phát triển của đoàn viên kết hợp tham quan mô hình, họp tại di tích lịch sử, địa chỉ đỏ kết hợp ôn lại truyền thống,…bên cạnh đó nội dung cũng được các chi đoàn vận dụng sáng tạo làm mới mẽ nội dung sinh hoạt chi đoàn truyền thống bấy lâu nay, tiêu biểu như: chơi trờ chơi, hát, kể chuyện về bác, kể tấm gương sống tốt sống đẹp của đoàn viên tại chi đoàn hoặc của xã,...trước khi vào nội dung sinh hoạt. Bên cạnh đó tổ chức các hoạt động giao lưu sau buổi hội họp để đoàn viên các chi đoàn làm quen, trao đổi kinh nghiệm học tập với nhau,…từ đó tạo động lực, đoàn viên phấn khởi khi tham gia các hoạt động tại địa phương.

Xã đoàn Việt Thắng

 

                                                                                      

 

Không có nhận xét nào