Huyện đoàn Phú Tân: Đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2023

    Trong Thời gian qua Huyện đoàn Phú Tân đã tích cực đẩy mạnh việc triển khai và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trên toàn huyện.

    Theo đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã đã triển khai kế hoạch nhằm cụ thể hoá và từng bước nâng cao chất lượng và học ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện, xác định việc nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ đoàn viên thanh niên có ý nghĩa quan trọng trong công tác hội nhập quốc tế.  


Các em học sinh trường Tiểu học Phú Mỹ 3 đang tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ do đoàn trường tổ chức.

    Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng đã tổ chức tốt các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ dành cho đoàn viên, thanh niên khối Trung học phổ thông, có 100% Đoàn trường triển khai mô hình Câu lạc bộ ngoại ngữ, các Liên đội trường Tiểu học, Trung học cơ sở với nhiều hoạt động sôi nổi. Từ đó, tạo nhiều sân chơi lành mạnh, môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các bạn đoàn viên học sinh, thiếu nhi yêu thích tiếng anh tại các trường học trên địa bàn huyện.


Đoàn trường THCS - THPT Vàm Đình tổ chức chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đoàn viên, học sinh Khối THPT.

    Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập, thực hành ngoại ngữ hiệu quả cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh nổi bật hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi:

Huyện đoàn Phú Tân