Huyện đoàn Phú Tân hoàn thành mục tiêu mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 tuyến đường thanh niên chuyển đổi số năm 2023

    Từ đầu năm 2023 đến nay, Huyện đoàn Phú Tân tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số thông qua nhiều chương trình, hoạt động phong phú, đa dạng, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, học sinh tại địa phương.

    Với mục tiêu, mỗi xã, thị trấn phải có ít nhất 01 tuyến đường thanh niên chuyển đổi số, giúp cho đoàn viên, thanh niên và người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số; góp phần tạo nên những thay đổi về diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại hơn.

    Đoàn bộ huyện đã thành lập 9 đội hình Thanh niên tình nguyện Chuyển đổi số hoạt động tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Các đội hình tình nguyện thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động cụ thể như: Phát tờ rơi tuyên truyền về lợi ích, cách thức cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến; dán nhãn và phối hợp hỗ trợ điểm bán hàng tạp hóa, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn cách thức sử dụng các ứng dụng thanh toán trực tuyến, không sử dụng tiền mặt; phối hợp với Công an, lực lượng VNPT, Viettel thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" hướng dẫn người dân kích hoạt mã định danh điện tử; hỗ trợ cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến cho người dân trên địa bàn, đăng ký tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID, các dịch vụ thiết yếu khác,...thu hút hơn 300 lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn, tuyên truyền.

    Kết quả, 9/9 xã, thị trấn đều đã có 01 tuyến đường thanh niên chuyển đổi số, tại đây người dân có thể dễ dàng tiếp cận, truy cập, tải ứng dụng, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số của huyện nói riêng và toàn tỉnh Cà Mau nói chung.

Một số hình ảnh nổi bật tại các tuyến đường thanh niên chuyển đổi số trên địa bàn huyện:                                                                                                                                    Huyện đoàn Phú Tân