Huyện đoàn Phú Tân kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023

    Thực hiện Thông báo số 40-TB/HĐTN, ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc kiểm tra công tác Đoàn – Hội - Đội và phong trào TTN năm 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn thành lập 02 tổ kiểm tra, trong đó Tổ kiểm tra số 01 do đồng chí Lâm Ngọc Sơn, Bí thư Huyện đoàn, làm Tổ trưởng; Tổ kiểm tra số 02 do đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện làm Tổ trưởng tiến hành kiểm tra công tác Đoàn – Hội - Đội và phong trào TTN năm 2023 tại các Đoàn cơ sở xã, thị trấn.

    Tại buổi làm việc, Tổ kiểm tra tham quan các mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên, công trình thanh niên tại địa phương. Đồng thời, nghe các Đoàn cơ sở báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, những kết quả nổi bật, những mô hình, cách làm hay và những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. Từ đó, Tổ kiểm tra đã có nhiều nội dung trao đổi, định hướng và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào TTN của đơn vị trong thời gian tới.
    Một số hình ảnh nổi bật:


Huyện đoàn Phú Tân
Không có nhận xét nào