Phú Tân: Huyện đoàn tích cực xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”

    Đoàn bộ huyện Phú Tân hiện có 13 Đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 9 Đoàn xã, thị trấn, 01 Đoàn Công an huyện và 03 Đoàn trường THPT. Trong thời gian qua, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở chú trọng triển khai thực hiện xây dựng mô hình Đoàn “3 chủ động” trong quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

    Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” bước đầu được các Đoàn quan tâm triển khai thực hiện tốt. Trong việc quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, các Đoàn cơ sở đã chủ động kết nối thông qua việc thành lập trang mạng xã hội facebook của Đoàn xã, thị trấn trong đó cập nhật các thông tin hoạt động, chia sẻ những mô hình hay, việc làm tốt. Đa dạng và sáng tạo trong hình thức tổ chức sinh hoạt Đoàn như: Tổ chức đối thoại lãnh đạo cấp ủy chính quyền với đoàn viên, thanh niên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng; tổ chức trò chơi, múa hát tập thể, các chương trình văn nghệ, tổ chức thi tìm kiếm tài năng trẻ…


Đoàn viên của Đoàn cơ sở xã Nguyễn Việt Khái tham gia sinh hoạt đoàn tại đơn vị

    Các Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã tích cực, tập trung triển khai nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện trong nhiều Chiến dịch "Tháng thanh niên", "Thanh niên tình nguyện hèNgày Chủ nhật xanhNgày thứ 7 tình nguyện. Triển khai xây dựng các công trình, phần việc thanh niên năm 2023 gắn với phong trào “Tuổi trẻ Phú Tân chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”. Các Đoàn cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, chủ động đảm nhận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, bảo vệ môi trường. Đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 04 Công trình thanh niên cấp huyện, 27 Công trình thanh niên cấp cơ sở…


Đoàn cơ sở xã Phú Tân phối hợp với Đoàn thanh niên Công an huyện và Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh tại xã Phú Tân.

    Các Đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1, (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội), BCH các Đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền về chủ trương “1+1” thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, dễ hiểu; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên - Ngày hội thanh niên Việt Nam”, nội dung tuyên truyền chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, sinh viên tại đơn vị mình.


Buổi làm Lễ kết nạp đoàn viên mới của Đoàn xã Nguyễn Việt Khái 

    Bên cạnh đó, các Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn thể, Hội để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn thể, Hội trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ sở mình.

    Công tác phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên với các Hội đoàn thể luôn chặt chẽ, nhịp nhàng, có sự bàn bạc thống nhất trong từng hoạt động, do đó không có sự chồng chéo giữa các đoàn thể, nhất là việc xây dựng chương trình liên tịch hoạt động hàng năm đã tạo được sự chủ động hơn cho các cơ sở Đoàn, từ đó các hoạt động mang lại hiệu quả cao.

    Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở: Được thực hiện thường xuyên theo đúng quy trình và đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn.

    Làm tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thực hiện đảm bảo đúng quy trình giới thiệu, kết nạp Đoàn viên ưu tú vào Đảng được các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đúng theo hướng dẫn, gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

Lễ kết nạp Đảng viên từ Đoàn viên ưu tú của Chi đoàn ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận

Huyện đoàn Phú Tân