khungchinh

Tin mới nhất

Thông tin - Liên hệ


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Phú Tân - Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Ấp Cái Đôi Nhỏ - xã Nguyễn Việt Khái - Huyện Phú Tân - Tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 02903.889 915 (Văn Phòng) - 0914.419.915 (Di động)
Email: huyendoanphutan@yahoo.com.vn, doanthanhnienphutan@gmail.com

Không có nhận xét nào