khungchinh

Tin mới nhất

Trang thông tin đầu ra sản phẩm cho Đoàn viên

XÃ TÂN HẢI


XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI
- Tên sản phẩm: Cua giống
- Thời điểm có sản phẩm: 26 – 27/12/2019
- Mức giá cụ thể của sản phẩm: 500 – 600 vnđ (dưa 1 – dưa 2).
- Tên đoàn viên: Kiều Bằng Phi
- Số điện thoại: 0941 464 616
Ảnh minh họa

Không có nhận xét nào