khungchinh

Tin mới nhất

Tin tức tổng hợp

Tin tức cơ sở

Tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; sinh hoạt chuyên đề của Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân năm 2020

15:11:00
Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân tổ chức Tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,...Read More