khungchinh

Tin mới nhất

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 05/2016: Củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc – Nguồn sức mạnh vô tận

Qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã để lại nhiều bài học vô giá. Nổi bật trong đó là tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng. Hai truyền thuyết cổ sơ nhất của dân tộc: câu chuyện Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh 100 trứng và câu chuyện 100 ngọn núi hình 100 con voi quanh mộ Tổ Vua Hùng, không những giúp chúng ta tìm về cội nguồn của dân tộc, mà điều quan trọng là chỉ ra và khẳng định mối quan hệ khăng khít mang tính cộng đồng và huyết thống giữa con người với con người trên mảnh đất hình chữ S này. Đó chính là thông điệp thiêng liêng mà từ ngàn xưa cha ông ta đã trao truyền lại cho hậu thế. Cũng từ thông điệp đó, ở Việt Nam ta, từ rất lâu đã hình thành đạo lý làm người đầy tình nghĩa, được đúc kết bằng những châm ngôn "chị ngã em nâng", "lá lành đùm lá rách", "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"... Đã bao đời nay, trên đất nước ta đã có bao biến động lớn về thiên nhiên, về xã hội, nhưng cái đạo lý làm người đó vẫn cứ tồn tại, được lưu giữ trong từng gia đình và cộng đồng xã hội. Nó được lưu giữ như một phần của nền tảng tinh thần của đất nước.
Tải về tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2016 tại đây!

Không có nhận xét nào