khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 6 năm 2016- Thông báo phân bổ lực lượng dự khai mạc Hội thi Câu lạc bộ gia đình với chủ đề "Gia đình hạnh phúc" tỉnh Cà Mau năm 2016
Số Văn Bản: 18-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 27 tháng 6 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thông báo dự lễ ra quân Chiến dịch TNTN hè tỉnh Cà Mau, năm 2016
Số Văn Bản: 18-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 24 tháng 6 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Chiến dịch TNTN hè năm 2016
Số Văn Bản: 01/TB-BCĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 20 tháng 6 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thư mời Dự lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016
Số Văn Bản: 24-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 24 tháng 6 năm 2016
Tải về văn bản!


- Kế hoạch Phối hợp Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016
Số Văn Bản: 01/KHPH.2016
Ngày Ban Hành: Ngày 21 tháng 6 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thư mời họp Ban Chấp hành Huyện đoàn lần thứ 20 (khóa IX)
Số Văn Bản: 23-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 22 tháng 6 năm 2016
Tải về văn bản!


- Công văn về việc vận động hiến máu tình nguyện đợt I - 2016
Số Văn Bản: 16-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 10 tháng 6 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thư mời Họp Ban Thường vụ Huyện đoàn lần thứ 27 (Khóa IX)
Số Văn Bản: 21-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 09 tháng 6 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thông báo triệu tập Hội thi "Tiếng hát Hoa Phượng đỏ" huyện Phú Tân hè - 2016
Số Văn Bản: 17-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 06 tháng 6 năm 2016
Tải về thông báo triệu tập.

Tải về Quyết định thành lập BTC, BGK, TK.
Không có nhận xét nào