khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 9 năm 2016


- Thông báo tổ chức sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm, tổng kết chiến dịch TNTN hè năm 2016
Số Văn Bản: 28-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 19 tháng 9 năm 2016
Tải về văn bản! 


- Công văn về việc rà soát, báo cáo lực lượng đoàn viên, công tác sắp xếp, tổ chức Đoàn chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 35-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 19 tháng 9 năm 2016
Tải về văn bản! - Mẫu đính kèm (Danh sách)


- Kế hoạch chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 15-KH/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thông báo phân bổ lực lượng về dự Ngày hội "Tôi yêu tổ quốc tôi" và Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông"
Số Văn Bản: 27-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 14 tháng 9 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thư mời họp Ban Chấp hành Huyện đoàn lần thứ 21 (Khóa IX)
Số Văn Bản: 30-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 13 tháng 9 năm 2016
Tải về văn bản!


- Công văn về việc triển khai, phát động tổ chức chương trình Trí thức trẻ vì giáo dục 2016 - 2020
Số Văn Bản: 33-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 12 tháng 9 năm 2016
Tải về văn bản!


- Công văn về việc đăng ký lớp tập huấn kỷ năng Nghiệp vụ Công tác Đội dành cho đội ngủ Giáo viên - Tổng phụ trách đội năm học 2016 - 2017
Số Văn Bản: 32-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 09 tháng 9 năm 2016
Tải về văn bản!       Văn bản kế hoạch đính kèm


- Kế hoạch Phối hợp tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi huyện Phú Tân năm 2016
Số Văn Bản: 06/KHPH.2016
Ngày Ban Hành: Ngày 06 tháng 9 năm 2016
Tải về văn bản!Không có nhận xét nào