khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 6 năm 2017- Mẫu danh sách đăng ký sim Vinaphone trả sau

- Thông báo dự lễ ra quân Chiến dịch TNTN hè huyện Phú Tân, năm 2017
Số Văn Bản: 13-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 20 tháng 6 năm 2017
Tải về văn bản

- Thư mời về việc chuẩn bị một số hoạt động trong thời gian tới
Số Văn Bản: 23-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 7 tháng 6 năm 2017
Tải về văn bản

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi
Số Văn Bản: 09-KH/HĐTN
Tải về văn bản
Tải về mẫu

- Kế hoạch phối hợp tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017
Số Văn Bản: 06/KHPH.2017
Ngày Ban Hành: Ngày 01 tháng 6 năm 2017
Tải về văn bản

   
      

Không có nhận xét nào