khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đội TNTP Hồ Chí Minh Tháng 11 năm 2017


- Công văn về việc sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Số Văn Bản: 09/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 27 tháng 11 năm 2017
Tải về văn bản


- Công văn về việc phân bổ chỉ tiêu huy động, vận động phong trào xây dựng "Nhà khăn quàng đỏ" năm học 2017 - 2018
Số Văn Bản: 08-CV/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 07 tháng 11 năm 2017
Tải về văn bản


- Công văn về việc củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội, thành viên Hội đồng Đội cấp xã và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Đội cấp huyện
Số Văn Bản: 07-CV/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 07 tháng 11 năm 2017
Tải về văn bản


- Công văn về việc hướng dẫn sinh hoạt Sao Nhi đồng trong trường học
Số Văn Bản: 06-CV/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 02 tháng 11 năm 2017
Tải về văn bản

Không có nhận xét nào