khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 02 năm 2018


- Thông báo dự lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2018
Số văn bản: 03-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 26 tháng 02 năm 2018
Tải về văn bản 

- Công văn về việc rà soát, xét chọn tặng công trình Nhà tình bạn năm 2018 và hướng dẫn bộ hồ sơ gửi xét
Số văn bản: 09-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 22 tháng 02 năm 2018
Tải về văn bản 
Mẫu hồ sơ

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2018
Số văn bản: 02-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 07 tháng 02 năm 2018
Tải về văn bản 

- Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018
Số văn bản: 01-CTr/HĐTN
Ngày ban hành: 05 tháng 02 năm 2018
Tải về văn bản 

- Báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017
Số văn bản: 02-BC/HĐTN
Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

      

Không có nhận xét nào