khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 4 năm 2018


- Thông báo triệu tập Hội thi Chỉ huy Đội giỏi huyện Phú Tân năm học 2017 - 2018
Số văn bản: 08-TB/BTC
Ngày ban hành: 27 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản  

- [Tham khảo] Câu hỏi tình huống gửi các thí sinh tham khảo trong tham gia Hội thi "Cán bộ Đoàn giỏi" huyện năm 2018
Ngày ban hành: 23 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản  

- Công văn về việc điều chỉnh một số nội dung và hình thức tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện năm 2018
Số văn bản: 01-CV/BTC
Ngày ban hành: 20 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản  

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban ra đề, Thư ký Hội thi "Chỉ huy Đội giỏi" huyện Phú Tân năm 2018
Số văn bản: 08-QĐ/HĐTN
Ngày ban hành: 18 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản  

- Thông báo triệu tập thí sinh và lực lượng tham dự Hội thi "Cán bộ Đoàn giỏi" huyện Phú Tân năm 2018
Số văn bản: 07-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 18 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản  Tải về Danh sách đăng ký  (Thứ tự thi theo Danh sách)

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký Hội thi "Cán bộ Đoàn giỏi" huyện Phú Tân, năm 2018
Số văn bản: 07-QĐ/HĐTN
Ngày ban hành: 18 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản  

- Phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện

Tải về văn bản 

- Thông báo về mốc thời gian tham gia hiến máu tình nguyện đợt I năm 2018
Số văn bản: 01-TB/BVĐ
Ngày ban hành: 12 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản 

- Thư mời họp về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT
Số văn bản: 09-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản 

- Hướng dẫn thực hiện công trình thanh niên 
Số văn bản: 03-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 29 tháng 3 năm 2018
Tải về văn bản 

- Bảng phân bổ chỉ tiêu phát triển Đoàn viên và giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng năm 2018
Ngày ban hành: 09 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản 

- Công văn về việc tuyên truyền biển, đảo năm 2018
Số văn bản: 19-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 05 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản 

- Câu hỏi Hội thi "Cán bộ Đoàn giỏi" huyện Phú Tân năm 2018
Ngày ban hành: 08 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản 

- Công văn về việc giới thiệu các tập thể, cá nhân xét giải thưởng Vừ A Dính, năm 2018
Số văn bản: 18-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 04 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản 

- Thư mời Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN quý I, triển khai chương trình quý II và tổng kết "Tháng Thanh niên" năm 2018
Số văn bản: 08-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản Tài liệu Hội nghị

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay năm 2018
Số văn bản: 04-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN quý I, năm 2018
Số văn bản: 07-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản

- Công văn về việc xét tặng học bổng vì tương lai Việt Nam năm 2018 dành cho học sinh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
Số văn bản: 17-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản      

Không có nhận xét nào