khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 10 năm 2018


- Thông báo kiểm tra đánh giá chất lượng tổ chức Đoàn ngành năm 2018
Số văn bản: 20-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 30 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản 

- Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN quý IV năm 2018
Số văn bản: 07-CTr/HĐTN
Ngày ban hành: 19 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản 

- Báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2018
Số văn bản: 67-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 19 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản 

- Công văn về việc vận động hiến máu tình nguyện đợt II năm 2018
Số văn bản: 61-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 30 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản 

- Công văn về việc gửi hồ sơ bình chọn giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2018
Số văn bản: 60-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 25 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản 

- Báo cáo tổng kết Chiến dịch TNTN hè năm 2018
Số văn bản: 45-BC/HĐTN
Ngày ban hành: 26 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản 

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2018
Số văn bản: 18-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản 

- Chương trình phối hợp giữa Huyện đoàn và Phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo công tác Đoàn - Hội - Đội trường học năm học 2018 - 2019
Số văn bản: 01/CTPH-HĐTN-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30 tháng 09 năm 2018
Tải về văn bản 

- Thư mời Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2018
Số văn bản: 30-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản 
Tài liệu kèm theo
1. Báo cáo tổng kết Chiến dịch TNTN hè năm 2018 

2. Kế hoạch phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Phú Tân 
3. Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN quý IV - 2018
4. Báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2018

- Thư mời họp Ban Chấp hành Huyện đoàn (khóa X)
Số văn bản: 30-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản 

Không có nhận xét nào