khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Hội LHTN VN Tháng 11 năm 2018


- Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Phú Tân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số văn bản: 03-KH/UBH
Ngày ban hành: 15 tháng 11 năm 2018
Tải về văn bản
Không có nhận xét nào