khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 6 năm 2019


- Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ năm 2019
Số văn bản: 20-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 6 năm 2019
Tải về văn bản

- Thư mời Dự lễ khai mạc và tổng kết Hội thi "Tiếng hát hoa phượng đỏ" huyện Phú Tân hè năm 2019
Số văn bản: 01-TM/BTC
Ngày ban hành: 19 tháng 6 năm 2019
Tải về văn bản

- Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thi Hoa phượng đỏ cấp huyện hè năm 2019
Số văn bản: 01-TB/BTC
Ngày ban hành: 14 tháng 6 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc tăng cường tuyên truyền, khống chế bệnh Dịch tả heo Châu phi
Số văn bản: 45-CV/HDTN
Ngày ban hành: 14 tháng 6 năm 2019
Tải về văn bản

- Thông báo triệu tập dự hoạt động tư vấn việc làm, thông tin thị trường lao động và xuất khẩu lao động năm 2019
Số văn bản: 11-TB/HDTN
Ngày ban hành: 14 tháng 6 năm 2019
Tải về văn bản

- Thư mời dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 (Nhờ các xã, thị trấn chuyển cho các đồng chí trong Ban Chỉ đạo theo Quyết định)
Số văn bản: 11-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 14 tháng 6 năm 2019
Tải về văn bản - Quyết định kèm theo

- Thông báo triệu tập dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019
Số văn bản: 10-TB/HDTN
Ngày ban hành: 13 tháng 6 năm 2019
Tải về văn bản 

- Thông báo triệu tập Hội thi "Tiếng hát hoa phượng đỏ" huyện Phú Tân hè năm 2019
Số văn bản: 09-TB/HDTN
Ngày ban hành: 13 tháng 6 năm 2019
Tải về văn bản


      

Không có nhận xét nào