khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 7 năm 2019


- Kế hoạch thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ giai đoạn 2019 - 2022
Số văn bản: 21-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 31 tháng 7 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng", "Hàng quân xanh" trên địa bàn huyện năm 2019
Số văn bản: 19-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 19 tháng 7 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại cấp tỉnh
Số văn bản: 53-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 30 tháng 7 năm 2019
Tải về văn bản

- Thông báo triệu tập tham gia Chương trình "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ" nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)
Số văn bản: 15-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 22 tháng 7 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc vận động hiến máu tình nguyện đợt II năm 2019
Số văn bản: 50-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 19 tháng 7 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tuổi trẻ Phú Tân tri ân các anh hùng liệt sỹ" nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)
Số văn bản: 18-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 16 tháng 7 năm 2019
Tải về văn bản

- Thư mời Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019
Số văn bản: 13-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 16 tháng 7 năm 2019
Tải về văn bản 
Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019
- Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng cuối năm 2019
- Báo cáo sơ kết Chiến dịch TNTN hè năm 2019 
- Phụ lục số liệu công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019

- Thông báo mức trích nộp đoàn phí năm 2019
Số văn bản: 14-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 7 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở và Chi đoàn ngành trực thuộc Huyện đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022
Số văn bản: 17-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 09 tháng 7 năm 2019
Tải về văn bản

- Thông báo triệu tập hưởng ứng chiến dịch TNTN hè và ra quân trồng rừng ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019
Số văn bản: 13-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 09 tháng 7 năm 2019
Tải về văn bản
      

Không có nhận xét nào