khungchinh

Tin mới nhất

Thị trấn Cái Đôi Vàm: Đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Sinh thời, Bác rất coi trọng vị trí, vai trò của thanh niên và chỉ rõ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Nhận thức được lời Bác dạy, với vai trò là những thủ lĩnh thanh niên tại địa phương, Ban Thường vụ Đoàn ủy thị trấn luôn làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hàng tháng đều lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp chi đoàn.
Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2019); Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn ủy thị trấn chỉ đạo Chi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Hồ Chí Minh dưới dạng tìm hiểu trắc nghiệm. Qua buổi sinh hoạt cũng đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Cuối buổi sinh hoạt, các bạn đoàn viên, thanh niên đã hiểu hơn về cuộc đời và tư tưởng của Bác, từ đó, càng thêm yêu quý Bác và càng ra sức phấn đấu, học tập và rèn luyện theo gương Bác. 
Tuyết Chi 
Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm

Không có nhận xét nào