khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2019


- Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong huyện, Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Số văn bản: 27-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 24 tháng 12 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc đăng tải những thông tin về đầu ra sản phẩm trên website Huyện đoàn
Số văn bản: 83-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 23 tháng 12 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Số văn bản: 82-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 23 tháng 12 năm 2019
Tải về văn bản

- Hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam"
Số văn bản: 08-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 19 tháng 12 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc đẩy mạnh triển khai các Cuộc thi trực tuyến
Số văn bản: 81-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 12 năm 2019
Tải về văn bản      

Không có nhận xét nào