Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 01 năm 2020


- Hướng dẫn tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp
Số văn bản: 01-HD/HĐĐ
Ngày ban hành: 30 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc đăng ký giúp đở hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo năm 2020
Số văn bản: 05-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 17 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản - Tải về mẫu báo cáo

- Thư mời dự họp mặt Sinh viên Phú Tân đang học tập tại các trường Đại học ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Số văn bản: 01-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 17 tháng 01 năm 2020
Tải về thư mời
Tải về thư mời (Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư Đoàn trường THPT)

- Công văn về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và tổ chức các hoạt động tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020
Số văn bản: 04-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc phân bổ chỉ tiêu năm 2020
Số văn bản: 03-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản

- Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động "Xuân tình nguyện", ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Số văn bản: 01/KHPH.2020
Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc tập trung tuyên truyền, nắm bắt thanh niên và chuẩn bị công tác đoàn viên trước các hoạt động tuyển quân năm 2020
Số văn bản: 02-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc tăng cường quản lý, đấu tranh phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên
Số văn bản: 01-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 09 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản

- Báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng chính sách ưu đải năm 2019 do Đoàn thanh niên đảm nhận và mục tiêu, phương hướng năm 2020
Số văn bản: 02-BC/HĐTN
Ngày ban hành: 08 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản

- Văn bản ban hành sau Hội nghị Tổng kết năm 2019
1. Báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019
2. Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020
3. Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN quý I năm 2020

- Công văn về việc triển khai tham gia Hội thao mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý năm 2020
Số văn bản: 88-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc thay đổi thời gian Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019
Số văn bản: 87-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc thay đổi thơi gian họp BCH Huyện đoàn Phú Tân khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số văn bản: 86-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản


- Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019, triển khai Chương trình công tác năm 2020
Số văn bản: 25-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 01 năm 2010
Tải về văn bản
Tài liệu kèm theo:
1. Báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019
2. Phụ lục so sánh chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019
3. Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020
4. Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN quý I năm 2020
5. Thông báo Phân công chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào TTN cơ sở năm 2020
6. Báo cáo Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi năm 2019 do Đoàn Thanh niên đảm nhận
7. Báo cáo sơ kết thực hiện đề án phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên (2017 - 2019)


- Thư mời họp Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số văn bản: 24-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 01 năm 2020
Tải về văn bản
      

Không có nhận xét nào