khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 02 năm 2020


- Công văn về việc triển khai đồng loạt ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" năm 2020
Số văn bản: 10-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 27 tháng 02 năm 2020
Tải về văn bản 

- Công văn về việc đăng ký Công trình thanh niên cấp xã năm 2020
Số văn bản: 09-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 14 tháng 02 năm 2020
Tải về văn bản  - Văn bản đính kèm


- Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2020
Số văn bản: 03-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 02 năm 2020
Tải về văn bản


- Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2020
Số văn bản: 02/KHPH.2020
Ngày ban hành: 11 tháng 02 năm 2020
Tải về văn bản
      

Không có nhận xét nào